5 Υποτρόφοι φοιτητές από την Ουγκάντα στο ΤΕΠΑΚ

Σεπτέμβριος 2020 Η Ομάδα Αγάπης Χέρια στηρίζει πέντε υποτρόφους φοιτητές από την Ουγκάντα στο ΤΕΠΑΚ. Στόχος είναι με το τέλος των σπουδών τους, ο Simon, o Frank, o Daniel, o George και ο Jimmy να επιστρέψουν στην Ουγκάντα και να προσφέρουν εθελοντικό έργο στα σχολεία και τις κοινότητές μας για μια περίοδο, πρωτού συνεχίσουν την επαγγελματική τους καριέρα στον τομέα τους.

Πέρα από το πτυχίο τους στην Κύπρο, αποκομίζουν χρήσιμες γνώσεις, εμπειρίες και τρόπο σκέψης τα οποία θα μεταφέρουν στην κοινότητά τους στην Ουγκάντα.

Όλα αυτά είναι εφικτά χάρη στη συμβολή όλων εσάς των Αναδόχων Αγάπης