2020 ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ

“Μεγάλη ευλογία, ευχαριστούμε πολύ με δάκρυα της χαράς” ήταν τα λόγια του Πατέρα Αντωνίου όταν έφτασε στο σχολείο του Αγίου Αντωνίου στο Μόντε για πρώτη φορά νερό. Για να συνδεθεί το  σχολείο με το σύστημα ύδρευσης χρειάστηκε εκσκαφή μήκους πολλών χιλιομέτρων, καθώς και αγορά και εγκατάσταση σωλήνων.
Κόστος μεταφοράς νερού: 9.000
Ευχαριστούμε το κανάλι Alpha Κύπρου που ανέλαβε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου.  

Μετά τη μεταφορά του νερού, ακολούθησε η δημιουργία υποδομών διακλάδωσης του νερού, καθώς και η εγκατάσταση χώρων υγιεινής (βρύσες, τουαλέτες, κλπ.) από την Ομάδα μας.  

Το σχολείο που στεγάζει Δημοτικό, Γυμνάσιο και Ορφανοτροφείο / Ξενώνα για μαθητές. Στα σχολεία του Μόντε φοιτούν 664 παιδιά, στα οποία παρέχεται καθημερινή σίτιση, ενώ 348 παιδιά διαμένουν στο Οικοτροφείο του σχολείου.  

Η πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό ανεβάζει πολύ την ποιότητα ζωής παιδιών και του προσωπικού.