Συνάντηση με τον πρόξενο της Κύπρου στην Ουγκάντα

Στις 5 Ιανουαρίου, η αντιπροσωπεία της Ομάδας ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ συναντήθηκε με τον πρόξενο της Κύπρου στην Ουγκάντα, κύριο Αριστοτέλη Νικολαΐδη.

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και οργάνωσης του έργου που επιτελείται στην Ουγκάντα. Η συμβολή του πρόξενου στο έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.