Στήριξη Ιδρύματος Άγιος Γεώργιος – Χριστάκη Χασάπη

Φεβρουάριος 2020
Αρχίζουμε τη χρονιά με παράδοση επιταγής 1500 ευρώ από την Ομάδα Αγάπης Χέρια στο Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος – Χριστάκη Χασάπη.

 Το Ίδρυμα παρέχει φροντίδα σε παιδιά με βαριές σωματικές και πνευματικές αναπηρίες.