Εργαστήρι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Γυμνάσιο Αγ. Αντωνίου


Νοέμβριος 2019: Το σχολείο του Αγίου Αντωνίου στο Μόντε απέκτησε το δικό του εργαστήρι πληροφορικής με 9 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας Maria Liperi Institute, Cyprus Kiosks Company, Supernova Consulting, ibscy, XM Global