Παράδοση επιταγής 1.000 ευρώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Αραδίππου