Ποιοι Είμαστε

Ομάδα ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ

Η Ομάδα «ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ: εθελοντική ομάδα οικονομικής, υλικής και ηθικής ενίσχυσης παιδιών στην Κύπρο και την Αφρική» είναι εγγεγραμμένη ως Σωματείο με αριθμό μητρώου 4591.

 

Η Ομάδα ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ έχει «υιοθετήσει» πέντε σχολεία στην Ουγκάντα: στο χωριό Monde (ενορία Αγίου Αντωνίου), στο χωριό Bwetyaba (ενορία Αγίου Δημητρίου), στο χωριό Sanbwe (ενορία Αγίας Τριάδας) και στο Wakiso Town (ενορία Παμμακάριστος). Στις ενορίες αυτές υπεύθυνος είναι ο πάτερ Αντώνιος Μουτιάμπα, ο οποίος με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των παιδιών δημιουργώντας σχολικές υποδομές και παρέχοντας διατροφή, μόρφωση, όνειρο κι ελπίδα.

 

Συμπαραστάτες και σύμβουλοι της Ομάδας μας, για όλες τις δράσεις στην Ουγκάντα είναι οι κύριοι Αριστοτέλης Νικολαΐδης, πρόξενος της Κύπρου στην Ουγκάντα και Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, πρόξενος της Ελλάδας στην Ουγκάντα, οι οποίοι και είναι μόνιμοι κάτοικοί της.

 

Πέρα από τη δράση μας στην Ουγκάντα, η Ομάδα μας διοργανώνει ποικίλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Με τα έσοδα από αυτές τις εκδηλώσεις ενισχύουμε διάφορα ιδρύματα στην Κύπρο.

 

Όλες οι αποφάσεις της Ομάδας μας, για τη διαχείριση και αξιοποίηση των εσόδων από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, καθώς και από τις εισφορές των Αναδόχων λαμβάνονται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα οικονομικά της Ομάδας μας ελέγχονται από Ανεξάρτητο Οικονομικό Ελεγκτή, σύμφωνα με τον περί Σωματείων Νόμο.

Πιστοποιητικό Εγγραφής Σωματείου