Παράδοση Επιταγής €1.500 στο “Ταμείο Βασούλας Ελευθερίου”

Στις 8 Μαΐου 2019 οι εκπρόσωποι της Ομάδας ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ Φωτεινή και Μαρία Χριστοδούλου παρέδωσαν εκ μέρους της Ομάδας Επιταγή €1.500 στον Δήμαρχο Αραδίππου, και στον Ταμία του «Ταμείου Βασούλα Ελευθερίου», Γιάννη Μακρή.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για οικονομική βοήθεια παιδιών που έχουν ανάγκη.