Παράδοση Επιταγής €1.500 στο «Ίδρυμα Άγιος Λάζαρος»

Παράδοση επιταγής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας ΑΓΑΠΗΣ ΧΕΡΙΑ, Αντιπρόεδρος Φωτεινή Μακρή Χριστοδούλου και Μέλος Δ.Σ. Μαρία Λιπέρη, στο Διευθυντή του «Ιδρύματος Άγιος Λάζαρος ΑΜΕΑ» Αλέξη Ζωγράφο και στο γυμναστή του Ιδρύματος Κωνσταντίνο Κυρίσαββα.