Ευχαριστούμε για τη στήριξη των φιλανθρωπικών μας αγορών!

Χάρη στη δική σας στήριξη, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περίπου 3.000 ευρώ από τις χριστουγεννιάτικες μας αγορές με προϊόντα από την Ουγκάντα.

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στον σκοπό αυτό, καθώς επίσης και τους εθελοντές που βοήθησαν στο πακετάρισμα και την πώληση των προϊόντων.

 

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα δοθούν για τη στήριξη παιδιών στην Κύπρο.